Ocalmy ogrody

Potrzeba opracowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego . Wyroku, który spowodował, że bez nowej ustawy 21 stycznia 2014 r. działkowcy utracą wszelkie prawa do swych działek.

ocalmyogrody

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantuje działkowcowi:

  • zachowanie prawa do działki
  • zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego
  • zachowanie majątku na działce
  • zachowanie zwolnienia z podatków
  • zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych
  • pełną swobodę zrzeszania
  • odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ogrodu

Szczegółowe informacje na www.ocalmyogrody.pl